پاورپوینت در مورد طبقه بندی اوراق بهادار مالی اسلامی (صکوک) -14 اسلاید

پاورپوینت در مورد طبقه بندی اوراق بهادار مالی اسلامی (صکوک) -14 اسلاید

پاورپوینت در مورد طبقه بندی اوراق بهادار مالی اسلامی (صکوک) -14 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

ابزارهای غیرانتفاعی( Non profitable instruments ) :