پاورپوینت در مورد نور چشم و Optometry-ساختمان چشم- اسلاید 100

پاورپوینت در مورد نور چشم و Optometry-ساختمان چشم- اسلاید 100

پاورپوینت در مورد نور چشم و Optometry-ساختمان چشم- اسلاید 100

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

ديدگاههاي مختلف درباره نور:

نيوتن: ذره هاي بدون وزني که در خلاء با سرعت m/s108×3 حرکت مي کنند.