پاورپوینت در مورد تضمين تحمل پذيري خطا در سيستم هاي بي درنگ با استفاده ازافزونگي زماني -78 اسلاید

پاورپوینت در مورد تضمين تحمل پذيري خطا در سيستم هاي بي درنگ با استفاده ازافزونگي زماني -78 اسلاید

پاورپوینت در مورد تضمين تحمل پذيري خطا  در سيستم هاي بي درنگ با استفاده ازافزونگي زماني -78 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

 

1) مقدمه