پاورپوینت در مورد شرایط عمومی و خصوصی پیمان -145 اسلاید

پاورپوینت در مورد شرایط عمومی و خصوصی پیمان -145 اسلاید

پاورپوینت در مورد شرایط عمومی و خصوصی پیمان -145  اسلاید

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

گردش كار اجراي طرح‌هاي عمراني

پس از تصويب طرح توسط شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و انتخاب دستگاه اجرايي مراتب جهت اقدامات بعدي به دستگاه اجراي با اعتبارات پيش‌بيني شده اوليه ابلاغ مي‌گردد، (ابلاغ توسط معاونت برنامه‌ريزي صورت مي‌پذيرد).