پاورپوینت در مورد حرکت شناسی وبیومکانیک مفصل ارنج وساعد -17 اسلاید

پاورپوینت در مورد حرکت شناسی وبیومکانیک مفصل ارنج وساعد -17 اسلاید

پاورپوینت در مورد حرکت شناسی وبیومکانیک مفصل ارنج وساعد -17 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

 

ساختار استخوانى و مفصلی

مفصل آرنج از استخوان‌هاى بازو و دو زند زيرين و زبرين تشکيل

گرديده است دو مفصل در اين محل قرار دارد، يکى مفصل بين سر

انتهايى استخوان بازو و زند زبرين که از نوع کروى است ولى به‌علت

اتصال به زند زيرين که انتهاى آن با استخوان بازو مفصل قرقره‌اى مى‌سازد

قادر به حرکت آبداکشن و آداکشن حول محور ساجيتال نبوده ولى

مى‌تواند حول محور فرونتال و به همراه زند زيرين

حرکات فلکشن و اکستنشن را انجام مى‌دهد

زند زبرين حول محور ورتيکال نيز قادر به حرکت بوده و با وجود مفاصل ساعد که از نوع استوانه‌اى هستند حرکات سوپينيشن و پرونيشن را انجام مى‌دهند.

در واقع در مفاصل منطقهٔ آرنج سه مفصل قرقره‌اى (بين زند زيرين و بازو)، کروى (بين زند زبرين و بازو)، و استوانه‌اى (بين دو زند زيرين و زبرين) را مى‌توان مشاهده نمود.

عضلات اين ناحيه را معمولاً به دو دسته فکلسور و اکستنسور آرنج تقسيم مى‌نمايند، عضلات فلکسور در ناحيهٔ قدامى و اکستنسورها در ناحيهٔ خلفى آرنج قرار دارند. بعضى از افراد قادر هستند، مفصل آرنج را از حد طبيعى بيشتر باز نمايند و حرکت هايپراکستنشن را انجام دهند، که علت آن کوتاه بون زائدهٔ آرنجى (انتهاى استخوان زند زيرين) مى‌باشد

 

ليگامنت‌هاى نگه‌دارندهٔ مفصل آرنج

حرکات مفاصل

عضلات حرکت‌دهندهٔ مفاصل

بازويى زند اعلايى:

بازويى قدامى:

درون‌گردانندهٔ مدور:

 

 

و سایر عناوین و توضیحات مربوطه ...