پاورپوینت علوم تجربی سال سوم راهنمایی -28 اسلاید

پاورپوینت علوم تجربی سال سوم راهنمایی -28 اسلاید

پاورپوینت علوم تجربی سال سوم راهنمایی -28 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 


1-کار استخوان را بیان کند.

2-ساختمان استخوان را توضیح دهد.

3-انواع مفصل را نام ببرد .

4-کار ماهیچه را بیان کند .

5- انواع ماهیچه را نام ببرد.

6- ویژگی ماهیچه اسکلتی را بیان کند .

 

انسان و حرکت

     درمیان جانوران بعضی ساکن و بعضی در حرکت هستند .جانوران معمولا اندام های حرکتی مانند بازو، مژک و تاژک دارند تا با جابه جا کردن محیط اطراف خود نیازهای خویش را تامین کنند .همچنین انسان برای حرکت کردن به استخوان و ماهیچه نیاز دارد.در حقیقت ماهیچه عامل اصلی حرکت است.

غضروف:

بخش مهمی ازاسکلت انسان راغضروف تشکیل می دهد.غضروف نرمتر از استخوان است.نوک بینی ولاله گوش از غضروف است.لایه ای ازغضروف ،روی استخوان های متحرک را در محل اتصالشان به یکدیگر پوشانده است.سطح لغزنده غضروف مانع اصطکاک استخوان ها می شود.بیشتر استخوان ها در ابتدا از جنس غضروف اند اما به تدریج با جذب کلسیم و فسفر غذا ،تبدیل به استخوان می شوند.

مفصل

محل اتصال استخوان ها به هم را مفصل می گویند. استخوان ها به کمک رشته های محکمی از بافت پیوندی به نام رباط د رمحل خود مستقر شده اند .

مفصل ها را بر اساس ساختمان و نوع حرکت به سه گروه:

 

 

کار استخوان 

 

پوکی استخوان 

 

 

...

 

 

 

و سایر عناوین و توضیحات مربوطه ...