پاورپوینت در مورد الگوهای داده در بهداشت و درمان -33 اسلاید

پاورپوینت در مورد الگوهای داده در بهداشت و درمان -33 اسلاید

پاورپوینت در مورد الگوهای داده در بهداشت و درمان -33 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

 

محدوده:
  ارائه الگوهای داده بالینی مورد استفاده در مدل مرجع پرونده الکترونیکی سلامت

هدف:

—تعریف الگوهای پایه مشترک جهت تبادل مفاهیم مشترک مورد استفاده در مدلهای اطلاعاتی مراکز