پاورپوینت در مورد کمیته بین المللی المپیکIOC -بازی های المپیک جوانان-39 اسلاید

پاورپوینت در مورد کمیته بین المللی المپیکIOC -بازی های المپیک جوانان-39 اسلاید

پاورپوینت در مورد کمیته بین المللی المپیکIOC -بازی های المپیک جوانان-39 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

-چشم انداز و اهداف