پاورپوینت در مورد اکسید های سولفور -58 اسلاید -9 اسلاید انگلیسی

پاورپوینت در مورد اکسید های سولفور -58 اسلاید -9 اسلاید انگلیسی

پاورپوینت در مورد اکسید های سولفور -58 اسلاید -9 اسلاید انگلیسی

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

منابع سولفور اکسید ها:

—طبق اصول جهانی برآورد شده که سالانه 146 میلیون تن SO2 مستقیماً وارد اتمسفر می گردد. به علاوه سالانه نزدیک به 194 میلیون تن SO2 در نتیجه اکسایش هیدروژن سولفید (H2S) در اتمسفر تولید می شود. بنابراین یک فرآیند فرعی (اکسایش H2S) بیش از انتشارات مستقیم SO2 اتمسفری می باشد.