پاورپوینت در مورد آلودگي منابع آب به موادنفتي و روش كنترل آن -29 اسلاید

پاورپوینت در مورد آلودگي منابع آب به موادنفتي و روش كنترل آن -29 اسلاید

پاورپوینت در مورد آلودگي منابع آب به موادنفتي و روش كنترل آن -29 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

 

توسعه فعالیت های اکتشافی استخراج و بهره برداری از منابع نفتی در کشورهای نفت خیز سبب بروز مشکلات زیست محیطی متعددی برای آن کشورها شده که یکی از مهمترین آنها آلودگی منابع آب و افزایش مقدار هیدروکربن ها در آب می باشد.

بسیاری از ترکیبات آلی که از صنایع نفت و پتروشیمی و صنایع پایین دستی آنها به منابع محیط زیست وارد می شوند، مقاوم به تجزیه بیولوژیک بوده و دارای پتانسیل سميت برای انسان می باشند. تصفیه این ترکیبات در فرایندهای تصفیه بیولوژیک معمولاً با مشکل مواجه است و اصطلاحاً به آنها ترکیبات مقاوم به تجزیه (Refractory) می گویند.

نفت و  ترکیبات آن

نفت خام مخلوط پيچیده اي از هيدروكربن ها و تركيبات وابسته است. هيدروكربن هاي تشكيل دهنده آن داراي يك رنج گسترده اي از نقطه نظر اندازه مولكولي است كه اين رنج شامل متان تا آروماتيك هاي چند هسته اي و آسفالتن ها مي باشد. نفت خام شامل 84 تا 87 درصدکربن ، 11 تا 14 درصد هيدروژن، 0 تا 5 درصد گوگرد، 0 تا 1 درصد نيتروژن و 0 تا 1 درصد اكسيژن می باشد.

 

ترکیب شیمیائی نفت خام شامل:

 

1 - پارافين هاي نرمال:

 

 پارافين هاي نرمال از متان تا 70 اتم كربن در مولكول، در نفت خام جدا و شناسايي شده اند.

 

2 -پارافين هاي شاخه دار:

 

3 - هيدرو كربن هاي بنزني: هيدرو كربن هاي بنزني نظير بنزن، نفتالين، بي فنيل و مشتقات الكيل دار پلي آروماتيك وآنتراسن به مقدار خيلي كم در نفت وجود دارد.

 

4 - تركيبات غير هيدروكربني: نيتروژن، گوگرد و فلزات به مقدار كم در نفت وجود دارد.

...

 

پیشگوئی رفتار آلودگی

عمده ترين منابعي كه باعث وارد كردن آلودگي نفتي به محيط زيست مي گردد شامل موارد زيرمي باشد:

خطرات مواد زائد نفتي بر روي انسان به سه صورت بروز مي كند:

منابع اصلی آلودگي

مکانیسم هاي اصلی ورود آلودگی به آبهای زیرزمینی :

مکانیسم هاي اصلی کاهش انتقال آلاینده در آبهای زیرزمیني:

تكنولو‍ژي هاي تصفيه آب
WATER TREATMENT TECHNOLOGIES

 

 

و سایر عناوین وتوضیحات مربوطه ...