پاورپوینت در مورد استراتژی اقیانوس آبی -25 اسلاید

پاورپوینت در مورد استراتژی اقیانوس آبی -25 اسلاید

پاورپوینت در مورد استراتژی اقیانوس آبی  -25  اسلاید

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

 

آفرینش اقیانوس های آبی

درسال 1984 سیرکی با نام دوسالیل توسط گروهی از نوازندگان و هنرمندان خیابانی در کشور کانادا تأسیس گردید. تولیدات این سیرک از همان ابتدا در نود شهر دنیا ، چهل میلیون نفر مخاطب پیدا کرد. سیرک در مدت زمانی کمتر از بیست سال به سطح درآمدی دست یافت که قهرمان جهانی سیرک دنیا ، یعنی سیرک بارنوم و بیلی ، در ظرف زمانی بیش از صد سال به آن درآمد نائل شده بود.    

فضای بازار جدید

برای درک مسیری که سیرک دوسالیل را به موفقیت رهنمون ساخت ، فرض کنید که بازار جهانی از دو دسته اقیانوس تشکیل شده است. اقیانوس هاس آبی و اقیانوس های قرمز. اقیانوس های قرمز معرف کلیه صنایعی هستند که امروزه وجود دارند. اقیانوس های قرمز فضاهای شناخته شده بازار هستند. اقیانوس های آبی ، کلیه صنایعی هستند که در حال حاضر وجود ندارند. اینها فضاهای شناخته نشده بازار می باشند.

اقیانوس های قرمز

 محدودیت ها و حد و مرزهای صنایع تعریف شده و مورد پذیرش واقع گردیده اند.