پاورپوینت در مورد افت تحصيلي در دانش‌آموزان -38 اسلاید

پاورپوینت در مورد افت تحصيلي در دانش‌آموزان -38 اسلاید

پاورپوینت در مورد افت تحصيلي در دانش‌آموزان -38 اسلاید

 

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

 

منظور از افت تحصیلی « کاهش عملکرد تحصیلی دانش آموز از سطح رضایت بخش به سطحی نامطلوب است . افت تحصیلی به معنای دقیق آن ، زمانی است که فاصله قابل توجهی بین توان و استعداد بالقوه و توان بالفعل فرد در فعالیتهای درسی و پیشرفت تحصیلی مشهود باشد. هم تکرار پایه های تحصیلی یک دوره و هم ترک تحصیل پیش از پایان دوره را نیز می توان به عنوان افت تحصیلی تلقی کرد .

تعاريف افت تحصيلي:

  1. افت تحصيلي نزول عملكرد تحصيلي دانش‌آموز از سطح مطلوب و قابل قبول به سطحي ناخوشایند و غیرقابل قبول است.
  2. شكست تحصيلي همان ترك تحصيل زودتر از فارغ التحصیلی ویا گذراندن مجدد پايه های تحصیلی در نظام آموزش و پرورش است .

-ترك تحصيل زودرس عبارت است از وضع دانش‌آموزي كه پيش از پايان آخرين سال يك دوره آموزشي كه در آن ثبت‌نام كرده است آن دوره را زودتر رها مي‌كند.

-تكرار پايه عبارت است تكرار يك كلاس براي دانش‌آموزي كه در همان كلاس پايه‌اي كه در سال قبل به سر مي‌برده به تحصيل ادامه دهد.

  1. افت تحصيلي به معناي نزول از يك سطح بالاتر به سطحي پايين تر است.
  2. بنا بر آنچه آمد و بر مبناي تعريف پذيرفته شده يونسكو افت تحصيلي حاصل تلاقي دو پديدة ترك تحصيل و مردودي در سيستم آموزشي

 

ابعاد افت تحصيلي

  1. در سطح خانواده
  2. در سطح مدرسه
  3. در سطح اجتماع
  4. در سطح دانش‌آموز كه موضوع مورد بحث است كه به شرح زير ارائه مي‌شود

 مشكلات شناختي

 مشكلات حسي و حركتي

 اختلالات عاطفي رفتاري و مسائل وابسته

 

خانواده :

۱ – محرومیت فرهنگی
۲ – فقر و محرومیت اقتصادی
۳ – عوامل عاطفی و رفتاری خانواده
۴ – فقدان والدین
۵ – بی سوادی والدین
۶ – تعداد اعضای خانواده

 

مدرسه :

 شیوه تد‌ریس معلم، برنامه د‌رسی مد‌رسه، پیشد‌اوری معلم، شرایط فیزیکی کلاس، ارزیابی‌های ناد‌رست معلمان از عملکرد‌ د‌انش‌آموزان، پایین بود‌ن نسبت معلم به د‌انش‌آموزان، کمبود‌ معلم مجرب، آموزش‌د‌ید‌ه و علاقه‌مند‌ به تد‌ریس و تحت پوشش قرار نگرفتن د‌انش‌آموزان واجب‌التعلیم. 

...

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــلل فــــــــــــــــــــــــــــــــــــردی :

1- هوش
۲ – انگیزش
۳ – توجه
۴ – آشفتگیهای عاطفی و هیجانی
۵ – جنسیت
۶ – نارسائیهای جسمانی

7- مشکلات رفتاری

 

هوش :

  دانش آموزان از نظر ظرفیت هوش با یکدیگر اختلاف دارند .زیرا بهره هوشی افراد نتیجه تعامل بین وراثت و محیط است . با این توصیف کودکان با ظرفیت متفاوت هوشی به دنیا آمده و در شرایط محیطی متفاوت بهره هوشی خود را پیدا می کنند.تعداد زیادی از دانش آموزان که از نظر هوشی پائین تر از میانگین هستند ، در گروه دانش آموزان مرزی قرار دارند و احتمال اینکه این دانش آموزان شکست تحصیلی را بیشتر تجربه کنند زیاد است . دانش آموزان  مذبور اغلب در مدارس عادی حضور دارند و نیازمند توجه خاص معلمان و مشاوران مجرب هستند . برخی از تحقیقات نشان داده اند که انگیزه تلاش در این گونه دانش آموزان به دلیل عدم درک فهم مطالب درسی ، اندک است

...

عوامل فردي يا عوامل مربوط به كودك در ارتباط با افت تحصيلي عبارتند از :‌

رابطه اختلالات عاطفي و ناتوانيهاي يادگيري

سلامت رواني يادگيري را افزايش مي دهد...

اقدامات لازم براي افزايش سلامت رواني و يادگيري

كنترل پارامترهاي شكست تحصيلي و راهكارهاي كاهش افت تحصيلي

مدرسه/ كلاس درس

 

 

و سایر عناوین و توضیحات مربوطه ...