پاورپوینت در مورد قرصهاي پيشگيري از بارداري -51 اسلاید

پاورپوینت در مورد قرصهاي پيشگيري از بارداري -51 اسلاید

پاورپوینت در مورد قرصهاي پيشگيري از بارداري -51 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

 

متد میکس روشهای مختلف پیشگیری از بارداری  IMES كشور 1384-

تعداد (هزار نفر) مصرف كنندگان قرص كشور87-1361

بلیستر مصرفی در استان مرکزی در سال های 87-84

بلیستر مصرفی در استان مرکزی در سال های 87-84

 

انواع

•1- ترکیبی، حاوی استروژن و پروژسترون